Εκδόσεις Πατάκη
Τμήμα Εκδηλώσεων,
τηλ.: 210.36.50.024, 025